Ayşe Naime (Kor) Altuntaş
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
 
 
 
20 Yaş Dişleri

YİRMİ YAŞ DİŞLERİ (Akıl Dişleri):

 

 

Ağzımızda en son süren dişler yirmi yaş dişleridir. Bazı kişilerde de doğuştan hiç yirmi yaş dişi germi oluşmamıştır. Dolayısıyla bu kişilerde yirmi yaş dişleri hiçbir zaman sürmez. Ancak bazen bu dişler oluştukları halde sürme problemleri oluştururlar. Çenede yer olmaması veya çeşitli nedenlerle yirmi yaş dişlerini çekmek gerekebilir.

 

Genelde 17 ile 25 yaşları arasında sürmeye başlar. Eğer doğru pozisyonda sürmüş, diğer dişlere baskı yapmıyor, çevre dokulara zarar vermiyorsa ve ağız hijyeninin sağlanmasında engel teşkil etmiyorsa  bu dişin yerinde kalmasında bir sakınca yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hangi durumlarda yirmi yaş dişleri çekilmelidir?

 

 

 

       

 

 

 

 

Perikoronit (Dişeti Apsesi): 

  

 

Kısmen çıkmış bir yirmilik dişi çevreleyen dişetinde bakteri ve yiyecek artıklarının depolandığı bir enfeksiyon odağı oluşur. Bu durum ağız kokusu, ağrı, ödem ve trismusa (ağzın tam açılamamsı hali) sebep olur. Enfeksiyon lenfler aracılığı ile yanak ve boyuna yayılabilir. Yirmilik dişin etrafındaki bu enfeksiyona yatkın zemin sık sık ve kolayca enfekte olmaya adaydır.

 

 

 

Basınç ağrısı: 

  

 

Sürme sırasında yer darlığı nedeniyle komşu dişlerde basınç oluşabilir ve sıkışmadan dolayı bir ağrı hissedilebilir. Bazı durumlarda bu basınç ödem ve şişmeye yol açar.

 

 

 

Çürük:

  

Tükürük, bakteri ve yiyecek parçaları yeni çıkmakta olan dişin açtığı yuvada birikerek hem yirmilik dişi hem de yanındaki azı dişini tehdit eder. Bu tip çürükleri fark etmek ve tedavi etmek oldukça zordur. Ağrı ve enfeksiyona yol açan ve apseyle sonuçlanan ağır tablolar meydana gelebilir.

 

 

 

 

 

 

Kist oluşumu:      

 

Gömük veya yarı gömük bir dişin sebep olduğu kistik lezyon kemik yıkımına, çene kemiğinde kendiliğinden oluşan kırıklara ve çevredeki dişlerin yer değiştirmesine ya da zarar görmesine sebep olur. Ağrısız oluşumlar olduklarından fark edilmeden büyürler. Kemik yıkımını önlemek için diş çekilmeli ve kist temizlenmelidir. Nadiren bu kist çok geniş alanlara yayılırsa tümörlere dönüşebilir ve çene kemiğine kendiliğinden kırıklara sebep olabilir.

 

 

Protezle ilgili sebepler:

  

Protez planlaması yapılan bir ağızda yirmilik dişleri hesaba katmak gerekir. Çünkü, yirmilik diş çekildikten sonra değişen ağız yapısına göre yeni bir protez yapmak gerekecektir.

 

 

Ortodontik nedenler:

 

 

Tamamlanmış bir diş arkında yer olmaması durumunda sürmekte olan yirmi yaş dişleri ark formunu bozup çapraşıklığa sebep olacaksa çekilmeleri gerekir.

 

 

 

Yanak ısırma:

 

Normal pozisyonda süremeyen 20 yaş dişleri çiğneme esnasında sık sık yanak ısırmaya sebep oluyorsa alınmaları uygun olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm Hakkı Saklıdır © 2019 - Bu sitede kullanılan tüm içeriklerin telif hakları "Ayşe Naime (Kor) Altuntaş'a" aittir.

‘Bu web sitesinin içeriği, kullanıcıyı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır, hiçbir ticari amaç taşımaz. Bu sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu web sitesinin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.’